Kunskap och expertis

I nära samarbete med andra konsulter med olika specialistkompetens, genomför och koordinerar Edling Research alla typer av skräddarsydda marknadsundersökningar såsom:

Marknadskartläggningar

Marknadskartläggningar

Vanor & attityder, mål­grupper, kundprofiler

Produktutveckling

Produktutveckling

Idégenerering, konsument­behov, koncept, produkt, design, lansering

Köparinsikt

Köparinsikt

Förståelse för köpare/ shopper, inköps­situation och inköps­beslut

Varumärkesmätningar

Varumärkesmätningar

Varumärkets image och positionering

För varje projekt väljs den datainsamlingsmetod eller kombination av metoder (telefon, webbaserad, personliga intervjuer, kvalitativ metodik) som på bäst sätt tillgodoser aktuellt behov av information.

Förutom ett nära samarbete med dig då ett undersökningsuppdrag genomförs är vi mycket gärna bollplank och diskussionspartner även när ett projekt inte är aktuellt.

Inhyrd resurs

Vi erbjuder också konsulttid på timbasis och fungerar då som en extra resurs för din marknadsavdelning. Det kan t ex gälla hjälp att analysera och tolka befintlig marknadsinformation eller att som internt ansvarig samordna och driva marknadsundersökningsprojekt.